Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 16, 2019

De dagen vliegen voorbij, een nieuwe dag een nieuwe zgz schokgolf... laat ons niet vergeten dat de wereld nooit zo goed was.