Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 20, 2019

Jongeren spijbelen voor het klimaat en krijgen kritiek van sommigen uit  mijn generatie, wat een teleurstelling. Kijk naar de zitjes in 't parlement, die spijbelen elke dag... voor hun eigen portefeuille . eigenlijk zouden oude zakken zoals ik moeten meedoen met de jongerenprotest...