Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Aug 11, 2018

Ik draag Birkenstocks en daar ben ik niet fier op. Boris Johnson is een Steve Bannon van de Aldi. Reacties op het gesprek met rik Van Geel. Wil je meedoen aan de podcast?