Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Aug 13, 2018

De onrustige aap, dat zijn wij, altijd meer willen, altijd ergens anders naartoe willen als waar we nu zijn. Migranten, transmigranten en zomer vakantie migranten.