Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Sep 6, 2018

Vakantie bijna voorbij, damn! Als je jezelf en alles rondom je wil relativeren, dan moet je staren naar de sterren, en niet die op de boot van Gert. Ik keek naar de Pano reportage en verschoot niet.