Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 24, 2019

Vandaag ben ik opgestaan met hoofdpijn en straks heb ik een optreden... hopelijk geen 'man-flu'. Ik ben besodemieterd... wat dat ook mag betekenen.