Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Oct 3, 2018

Trump, Brexit,Fake News, echt nieuws de domme concurrentieslag Gent-Antwerpen - het komt me vandaag allemaal de strot uit.