Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 25, 2019

Leuk optreden gisteren voor Spilberg IT. Politici maken zichzelf soms een beetje overbodig. Ik geef toe dat ik het ook niet weet, daarom zijn er slimmere mensen als ik bezig met de 'problemen' van deze samenleving... hoop ik.