Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Oct 17, 2018

Good morning, 17 october! damn wat gaat de tijd snel en damn alles verandert zo snel en damn mijn brein is altijd in de achtervolging.