Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Dec 4, 2018

Een luisteraar stuurt een artikel op over de touchscreens van McDonalds. Wereldleiders trekken zich niets van de klimaat aan. Ons politici leiden de aandacht af van de echte problemen.