Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Dec 5, 2018

Wat zijn de grenzen van de humor? een persoonlijke keuze maar meestal als totaal niemand het grappig vindt. Wat hebben bv's met hun jeugd trauma verhalen? zowel in België als de U.K. staat de politiek op springen, ik zoek onderdak in Calais.