Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Dec 10, 2018

Gearriveerd in London en klaar voor mijn optreden vanavond, hoe efficient is alles tegenwoordig, nee ik ben niet cynisch.