Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Dec 16, 2018

Terwijl mensen betogen in Brussel tegen migratie zwaaiend met vlaggen met een leeuw erop ahem... kan ik enkel zuchten ,lachen en een achterhoede gevecht vaststellen.