Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Dec 18, 2018

Geeuwend -want vroeg op- zit ik aan de mic voor een nieuwe podcast over niets, en soms iets.