Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 6, 2019

Over hoe we aan 'infobesitas' lijden waardoor niemand nog luistert naar iemand anders (ik ook niet) en hoe we discussiëren op social network. Mss kan mediteren ons helpen.