Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Feb 10, 2019

 Business deals met Saudi Arabië (die journalisten afslachten en vrouwen onderdrukken)-no problem. Wapen uitvoer naar oorlogsgebieden -geen gewetensprobleem. Jongeren maken zich zorgen over ons aardbol "LANDVERRADERS! UITSCHOT! EXTREEM LINKS! SCHANDAAL! ... christelijke politici, 'columnisten', oude blanke bange mannen (meestal).