Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 8, 2019

Ik probeer kalm en zen te zijn maar bepaalde nieuwsitems maken me kwaad, boos zelfs.