Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 12, 2019

Topavond gisteren in CC Berchem , veel dank aan het publiek, personeel en vrijwilligers van CC Berchem special 'shout out' voor Johan De Quick omwille van zijn 'bangelijke' licht en sound plan!

Maar het is zaterdag- het regent en dat verdient ook een melding.