Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Mar 27, 2022

Mijn lichaamsklok is zoals de uwe een beetje ontregeld, maar we doen heroisch voort. Ondertussen zet Poetin zijn moord ravage verder.