Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Dec 28, 2022

Ik bleef heel de dag binnen want daar is het vrij van consumptie drang... We zijn in het seizoen van 'See it, Buy it, Bin it - repeat '.