Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

May 29, 2018

Medeleven met alle slachtoffers en hun families in Luik. 'Sociale media rechtbanken'. Eindeloze ja/nee debatten zonder echte toekomst visies.

Zeg niet 'in welke wereld leven we?' vraag 'in welke wereld willen we leven?'