Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jun 24, 2019

Ik moet meer nuance leggen. Deze week in de Knack... moi begot. 

Over Molenbeek en verdraagzaamheid - laat een ander gerust. 

Effe over culturele apropriatie - Vlaamse Schotten en Ieren... zgz