Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

May 29, 2019

Gewoon op 'record' drukken en praten 15' lang... een opgave maar ik ben een oude strijder.