Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Mar 25, 2021

Waarom zijn bepaalde politici altijd in een soort verkiezingsstrijd ? Altijd punten willen scoren en ondertussen verwarring zaaien.