Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Oct 20, 2021

Vanavond is het 'Stand-up Antwerp Comedy Club' mijn engelstalige comedy club. Zaterdag een optreden in Heindonk met Jeroen Leenders. En ondertussen sta ik stil.