Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Apr 27, 2020

Open VLD zitten met een clown in huis. Ik vreesde eventjes voor 'Man Corona'.