Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Apr 26, 2017

Gert Late Night, weeral een reden om terug op café te gaan. Engelstalige Stand-up Comedy en klagende BV's op de televisie. 15 minuten dat je nooit meer terug krijgt.