Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Apr 28, 2017

Bijna één mei feest van de Arbeid; viering van de 8 urenlang dat niet meer bestaat. 

Over comedy in 'De Rand' en in de favouriete plekken.