Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Nov 26, 2022

Zetten jullie kerstverlichting aan of laten jullie het wegens energiebesparingen? En waarom kunnen wij niets laten hoe het is en willen wij alles veranderen? Twee vragen. wilnigel@me.com