Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Mar 29, 2023

Ik vraag me af wanneer ik de stap neem (of ik het neem) om een electrische wagen te kopen. het leven is precies één grote 'vernieuwing', nooit is er rust, en alles leid tot opgebroken voetpaden. 

Er zijn nieuwe filmpjes op de you tube site, ga naar you tube en zoek @nigelwilliamscomedy