Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Feb 21, 2024

Film is een mooie kunst, het kan leiden tot bezinning.

Elke oorlog eindigt met verzoening en onderhandelingen.