Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jul 31, 2017

31 juli, de vakantie is bijna voorbij al benik heel zen. Donald Trump is de American Dream, "de meeste dromen zijn bedrog......"