Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jul 26, 2019

'Zit de warmte bij jullie binnen'? Het meest gehoorde opmerking aan de kassa van de supermarkt.