Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jul 30, 2019

Luisterend naar de groep Idles en hun liedje 'Television' dacht ik, yeah! too right. Media die zegt hoe je moet uitzien en wat je moet aandoen ,screw 'em.