Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Sep 30, 2018

De heup komt stilaan in orde. Mijn brievenbus zit overvol. Gemeenteraadsverkiezingen en de 'Supreme Court' taferelen in de USA. Dit zijn de onderwerpen min of meer.