Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Oct 21, 2018

Hard gewerkt vanmiddag in De Arenbrgschouwburg. Met studenten van over heel de wereld kunnen praten - lucky me. De wereld is divers, maar we zijn allemaal één soort, get over it.