Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Nov 30, 2017

Over mijne grote mond , hoe het leven kan veranderen en zelfs een gedicht en dat alles voor 0 euro , zero euro, euro zero.