Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 28, 2021

Vandaag wou ik veel doen maar heb (schijnbaar) niets gedaan, maar nietsdoen vraagt enorme inzet.