Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Nov 25, 2019

Stand up comedy, een soort TED talk maar zonder kennis van zaken.