Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Nov 27, 2019

Omgaan met verlies. Politici - social media - democratie en zelf organisatie.