Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Dec 24, 2019

Vanavond begint de week der feesten, ik wens jullie allemaal een kerst en nieuwjaar vreetfestijn zonder fascisten aan tafel... want wie wil vergif tussen zijn of haar eten?