Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jul 30, 2020

De podcast gaat ook over andere dingen, maar toch even stilstaan en zeggen DANK U voor alle steun dat is binnengekomen om de podcast te helpen financieren. Remember alle mails naar wilnigel@me.com