Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Sep 25, 2020

Mensen die continu taalfouten maken en toch anderen wijzen op hun fouten... wie zijn ze?