Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Jan 29, 2018

30 dagen zonder naar het gelul van politici te luisteren, zalig. In Antwerpen regeert Moses. In Gent wordt er gehuild, ocharme de politici.