Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Oct 28, 2019

Jaarig vandaag ! yipee jee, als kado kreeg ik 'man flu' aaaaargh. In de zetel artikels gelezen over wat ik een 'nep debat' vindt. Free Speech, hebben we .