Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Sep 25, 2017

Ik rant na over Donald Trump en de verwarring hij opzettelijk zaait. Over nationale hymnes en over opiniepeilingen, wie vraagt ze? wie betaalt ze? welke nut hebben die?