Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Sep 30, 2020

Verwacht ik iets van de nieuwe federale regering? evenmin als van de Vlaamse regering, politici luisteren meer naar 'panama papers dieven' als naar het gewone volk. Ik heb werk genoeg met mijn eigen tijdsindeling.