Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Tijdens De Rust


Voor comment or info wilnigel@me.com

Apr 26, 2019

Er is veel te zeggen om af en toe volledig afgesloten te zijn van al de 'input' die we dagelijks over ons heen krijgen. Probeer 5 minuten stilte, ik zwijg al...